Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2018

Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động trong Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo QĐ số 3768/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN;

Căn Cứ Công văn số 2220/ĐHQGHN-TCCB ngày 03 tháng 07 năm 2018 của  ĐHQGHN về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 của Trường Đại học Giáo dục,

Trường Đại học Giáo dục thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018, nội dung cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHUNG:

Người đăng kí dự thi tuyển viên chức phải đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại các văn bản sau:

Luật Viên chức do Quốc hội ban hành năm 2010.

Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM, SỐ  LƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN :

 Số lượng tuyển dụng: 15 người cho các vị trí việc làm sau:

TT

Chức danh

nghề nghiệp

Vị trí

việc làm

Số lượng

Tiêu chuẩn

1.

Kế toán viên

Phòng

Kế hoạch  - Tài chính

1

* Tiêu chuẩn chung:

- Tốt nghiệp ĐH chính quy loại Khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng; 

- Có thời gian liên tục đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;

- Trình độ ngoại ngữ: chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương.

- Trình độ tin học: Có chứng chỉ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại

- Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin Truyền thông.

* Yêu cầu về các chuyên ngành đào tạo phù hợp với một số vị trí việc làm:

- Vị trí kế toán viên Phòng Kế hoạch - Tài chính: chuyên ngành Tài chính - Kế toán.

- Vị trí Chuyên viên Phòng Hành chính – Tổng hợp (mảng Truyền thông, quản trị mạng, website): chuyên ngành Công nghệ thông tin, Báo chí, …

- Vị trí Chuyên viên Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Bồi dưỡng: Chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ, Quản lý Giáo dục, Đo lường & Đánh giá, …

- Vị trí Chuyên viên Phòng Đào tạo (mảng Đào tạo chính quy và Đào tạo Bồi dưỡng); Chuyên viên Phòng Đảm bảo Chất lượng và Thanh tra (mảng Kiểm định chất lượng): Chuyên ngành Quản lý Giáo dục, Đo lường và Đánh giá, …

2.

Chuyên viên

Phòng

 Tổ chức – Cán bộ

(Mảng Chế độ  chính sách)

1

3.

Chuyên

viên

Phòng Khoa học &

Hợp tác Phát triển

(Mảng KHCN)

1

4.

Chuyên viên

Phòng

Hành chính -Tổng hợp

(mảng Hành chính

và Tổng hợp)

1

5.

Chuyên viên

Phòng

Hành chính -Tổng hợp

(mảng Quản trị

Cơ sở vật chất)

1

6.

Chuyên viên

Phòng

Hành chính -Tổng hợp

(mảng Truyền thông, quản trị mạng, website)

1

7.

Chuyên viên

Phòng Đào tạo

(Mảng Đào tạo

đại học chính quy)

1

8.

Chuyên viên

Phòng Đào tạo

(Mảng Đào tạo

Bồi dưỡng)

1

9.

Chuyên viên

Phòng Công tác

Học sinh – Sinh viên

(Mảng quản lý

công tác sinh viên)

1

10.

Chuyên viên

Phòng Đảm bảo

Chất lượng &Thanh tra

(Mảng Kiểm định

chất lượng)

1

11.

Chuyên viên

Trung tâm

Hợp tác Đào tạo và

Bồi dưỡng

1

12.

Chuyên viên

 

Hành chính khoa

 

04

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỒM CÓ:

Đơn đăng ký thi tuyển viên chức (Theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ);

1. Bản khai Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan nơi công tác trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển, có dán ảnh 4 x 6 (có dấu giáp lai);

2. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, trường hợp có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt; đồng thời phải có bản sao công chứng công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT).

3. Các giấy tờ xác nhận thâm niên công tác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

4. Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận (có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

6. Bản sao công chứng Giấy khai sinh.

7. 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc của người nhận và 02 ảnh cỡ 4 x 6 cm (ảnh được chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

IV. HÌNH THỨC TUYỂN: Thi tuyển, gồm các môn thi theo quy định như sau:

  • Thi Kiến thức chung: Gồm hiểu biết về quản lý hành chính nhà nước, quản trị đại học; hiểu biết về Giáo dục, về Đại học Quốc gia Hà Nội và về Trường Đại học Giáo dục.
  • Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Gồm thi lý thuyết; thi thực hành về các kiến thức liên quan đến vị trí việc làm đăng ký tuyển dụng (trong đó có phỏng vấn chuyên môn bằng tiếng Anh).
  • Thi ngoại ngữ (Tiếng Anh).
  • Thi Tin học văn phòng.

V. LỆ PHÍ DỰ TUYỂN: 500.000 VNĐ/1 người (nộp cùng hồ sơ).

VI. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

* Thời gian nhận hồ sơ: Từ 08h30 đến 11h30 các ngày từ 05/10/2018 đến hết ngày 02/11/2018 (trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần).

* Địa điểm nhận hồ sơ: Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN (phòng 305, nhà G7, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội)

* Không nhận hồ sơ gửi qua đường bưu điện. Hồ sơ nộp không trả lại.

 

Các thông tin liên quan đến đợt tuyển dụng được cập nhật trên website: www.education.vnu.edu.vn

>>> Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

Trường Đại học Giáo dục trân trọng thông báo./.

 

07:10 10/10/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ