Thông báo tổ chức Lễ Mít tinh chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Lễ khai giảng sau đại học và trao bằng thạc sỹ, tiến sỹ năm 2018

Kính gửi:        - Sinh viên và học viên sau đại học các khóa

Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019, Trường Đại học Giáo dục tổ chức Lễ mít tinh chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Lễ khai giảng sau đại học và trao bằng thạc sỹ, tiến sỹ năm 2018, cụ thể như sau: 

1. Thời gian:            8h00, thứ Sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018

2. Địa điểm:             Hội trường Nguyễn Văn Đạo, Đại học Quốc gia Hà Nội

                                 Số 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

3. Thành phần:

- Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ, giáo viên, giảng viên của nhà trường.

- Toàn bộ học viên cao học và nghiên cứu sinh khóa QH-2018-S (đợt 1&2)

- Toàn bộ tân Thạc sỹ, tân Tiến sỹ nhận bằng

- Đại diện sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh các khóa.

Trường Đại học Giáo dục đề nghị lãnh đạo các Khoa, các Phòng chức năng, Cố vấn học tập thông báo kế hoạch tới sinh viên, học viên cao học & nghiên cứu sinh và phối hợp thực hiện tốt các nội dung trong Thông báo này./.

Phòng CTHSSV

10:11 08/11/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ