Kế hoạch tổ chức Lễ mit tinh chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Lễ khai giảng sau đại học và trao bằng thạc sỹ, tiến sỹ năm 2018

Căn cứ Kế hoạch năm học 2018-2019;

            Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên chuẩn bị Kế hoạch tổ chức Lễ mit tinh chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Lễ khai giảng sau đại học và trao bằng thạc sỹ, tiến sỹ năm 2018, kế hoạch cụ thể như sau:

I. Thời gian, địa điểm, thành phần

1. Thời gian: 8h00, Thứ Sáu, ngày 16/11/2018

2. Địa điểm: Hội trường Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN

                     144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

3. Thành phần

            - Khách mời:

Đại diện Ban Giám đốc; đại diện lãnh đạo Văn phòng, các Ban chức năng Đại học Quốc gia Hà Nội; đại diện lãnh đạo các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; Trung tâm Thông tin-Thư viện, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, Ký túc xá Mễ Trì, Trung tâm Truyền thông và Quan hệ Công chúng; đại diện lãnh đạo một số Sở Giáo dục và Đào tạo; Báo Giáo dục & Thời đại; các đối tác,….

            - Trường Đại học Giáo dục:

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; toàn thể cán bộ, giảng viên, giáo viên Trường THPT Khoa học Giáo dục (bao gồm cả giảng viên kiêm nhiệm, giảng viên hợp đồng); Đại diện học viên, sinh viên các khóa; Học viên cao học và nghiên cứu sinh khóa QH-2018-S (đợt 1 và đợt 2) và học viên, nghiên cứu sinh nhận bằng.

II. Nội dung thực hiện:

1. Công tác chuẩn bị Lễ khai giảng:

 • Chuẩn bị Hội trường
 • Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng đến các đơn vị

2. Công tác chuẩn bị Lễ trao bằng thạc sỹ và tiến sỹ

 • Chuẩn bị các thủ tục xét, cấp bằng Tốt nghiệp
 • Chuẩn bị Hội trường
 • Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đến các đơn vị, nghiên cứu sinh, học viên
 • Phát lễ phục tốt nghiệp và các thông báo hướng dẫn cho nghiên cứu sinh, học viên

3. Chương trình:

 • Đón tiếp đại biểu, Văn nghệ chào mừng
 • Khai mạc
 • Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
 • Diễn văn của Hiệu trưởng Trường ĐHGD
 • Công bố các Quyết định trúng tuyển học viên cao học và nghiên cứu sinh;
 • Quyết định công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ
 • Công bố và trao thưởng cho cán bộ và học viên
 • Phát biểu của lãnh đạo ĐHQGHN
 • Phát biểu của đại diện nhà giáo
 • Trao bằng cho tân Thạc sĩ, tân Tiến sĩ
 • Bế mạc

III. Tổ chức thực hiện:

1. Tổ chức thực hiện:

- Phòng Hành chính – Tổng hợp: Chủ trì gửi giấy mời theo thành phần khách mờ; chuẩn bị in giấy khen và phần thưởng cho cán bộ, học viên; chủ trì phối hợp với các phòng chức năng, khoa đào tạo và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện các công tác khánh tiết đảm bảo buổi lễ được tổ chức trang trọng, chu đáo, hiệu quả; diễn văn mit tinh và khai giảng của Hiệu trưởng; phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ; hỗ trợ cán bộ bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự.

- Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên: Đầu mối chủ trì tổ chức Lễ khai giảng và lễ trao bằng thạc sỹ, tiến sỹ; Chủ trì chuẩn bị nội dung chương trình; Điều phối công tác tổ chức; Quản lí học viên, sinh viên tham dự Lễ; Cử học viên tiêu biểu đại diện cho học viên nhận bằng phát biểu tại buổi lễ; chịu trách nhiệm duyệt bài phát biểu của học viên.

- Phòng Tổ chức cán bộ: Chuẩn bị các Quyết định khen thưởng cán bộ

- Phòng Đào tạo: Phối hợp với Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên trong việc quản lý học viên và sinh viên tham gia buổi lễ.

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Chủ trì chương trình văn nghệ chào mừng; phân công và chỉ đạo sinh viên tình nguyện tham gia công tác khánh tiết;

- Các Khoa: Chỉ đạo giảng viên, cố vấn học tập phổ biến kế hoạch cho học viên theo thành phần nêu trên và giám sát, đôn đốc học viên thực hiện đảm bảo đúng thành phần, đông đủ;

- Phòng Kế hoạch – Tài chính: Chuẩn bị  kinh phí; giám sát, đôn đốc các đơn vị đầu mối thực hiện tạm ứng, thanh quyết toán đảm bảo đúng thời hạn.

2. Tiến độ thực hiện:

 • Ngày 03/11/2018- 05/11/2018: Lập kế hoạch, trình Ban Giám hiệu phê duyệt
 • Ngày 06/11/2018- 10/11/2018: Công tác chuẩn bị và triển khai đến các đơn vị
 • Ngày 10/11/2018: Họp Ban tổ chức
 • Ngày 16/11/2018: Chương trình Lễ Mit tinh Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Lễ khai giảng sau đại học và trao bằng thạc sỹ, tiến sỹ năm 2018
 • Ngày 19/11/2018: Tổng kết

Kế hoạch này được phổ biến đến toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, nghiên cứu sinh và sinh viên. Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các phòng chức năng, các Khoa, các trung tâm tổ chức thực hiện và hoàn thành kế hoạch đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

 

Phòng CTHSSV

10:11 08/11/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ