Thông báo mức học phí chương tình đào tạo sau đại học năm học 2018-2019

>>> Thông báo số 773/TB-ĐHGD ngày 01 tháng 06 năm 2018 về mức thu học phí chương trình đào tạo năm học 2018-2019.

- Xem chi tiết tại file đính kèm

 

 

04:12 01/12/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ