Chương trình học bổng Vingroup năm học 2018-2019

Thực hiện Công văn số 4024/ĐHQGHN-CTHSSV, ngày 23/11/2018 của Đại học Quốc gia Hà Nội về Chương trình học bổng của Tập đoàn Vingroup (gọi là học bổng Vingroup) năm học 2018-2019 cho sinh viên, Trường Đại học Giáo dục thông báo  như sau:

1. Chỉ tiêu và đối tượng xét chọn:

- Tổng chỉ tiêu: 03 suất

- Đối tượng xét chọn: Sinh viên các khóa QH-2015-S, QH-2016-S, QH-2017-S. Chi tiết như sau:

1.1. Học bổng SV xuất sắc:

* Chỉ tiêu: 01 suất học bổng

* Đối tượng xét chọn:

- Có chứng chỉ tiếng Anh từ B2 trở lên (hoặc tương đương).

- Ưu tiên sinh viên tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội cộng đồng.

1.2. Học bổng SV nghiên cứu khoa học:

* Chỉ tiêu: 02 suất học bổng

* Đối tượng xét chọn:

- Sinh viên đạt giải nghiên cứu khoa học cấp ĐHQGHN hoặc đạt giải Nhất, giải Nhì nghiên cứu khoa học cấp Trường;

- Có kết quả học tập đạt loại khá và kết quả rèn luyện năm học 2017-2018 đạt loại tốt trở lên;

- Ưu tiên sinh viên tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội cộng đồng.

2. Trị giá học bổng: 10.000.000 đồng/sinh viên/năm học.

3. Kế hoạch triển khai:

- Cố vấn học tập thông báo thông tin về việc hoàn thiện hồ sơ xét nhận học bổng Vingroup năm 2018 - 2019 cho sinh viên Khóa QH-2015-S, QH-2016-S, QH-2017-S;

- Sinh viên có đủ điều kiện đăng ký thông tin trực tuyến tại địa chỉ: https://goo.gl/forms/BfcUVDOPt7nC8lXy1

- Sau khi xét chọn, Phòng CTHSSV sẽ thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện nộp hồ sơ. Sinh viên sẽ nộp hồ sơ đăng ký và danh sách xét nhận học bổng có chữ ký xác nhận của cố vấn học tập và Ban chủ nhiệm Khoa, Bộ môn tại Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên (Cô Thùy Linh: nltlinh@vnu.edu.vn).

4. Hồ sơ đăng ký:

- Danh sách xét chọn có chữ ký xác nhận của Cố vấn học tập và Ban Chủ nhiệm Khoa;

- Bảng điểm năm học 2017-2018 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bản tự giới thiệu, có dán ảnh (theo mẫu);

- Bài viết tìm hiểu về Tập đoàn Vingroup (khoảng 1-2 trang A4);

- Bản photo các chứng nhận về: Thành tích nghiên cứu khoa học, chứng chỉ tiếng Anh (bắt buộc);

- Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, hoàn cảnh khó khăn, hoạt động hỗ trợ cộng đồng…(nếu có);

- Chứng minh thư nhân dân có công chứng;

- 01 bản phô tô thẻ SV.

Ghi chú: Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Vingroup năm học 2018-2019, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

5. Thời gian:

- Thời gian đăng ký trực tuyến: Từ ngày 03/12/2018 đến 13h00, ngày 06/12/2018.

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký: Trước 17h00 thứ Sáu ngày 07/12/2018.

6. Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên, Phòng 102, nhà G7, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội (Mọi thắc mắc xin liên hệ cô Hà Thủy, ĐT:0473017123 số lẻ 1102; email: thuyhtt@vnu.edu.vn ).

Đề nghị các Phòng chức năng, các Khoa, Cố vấn học tập và Sinh viên các khóa QH-2015-S, QH-2016-S, QH-2017-S  triển khai thực hiện Thông báo này.

            Trân trọng ./.

Phòng CTHSSV

05:12 05/12/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ