Chương trình học bổng Vừ A Dính năm học 2018-2019

Thực hiện Công văn số 4025/ĐHQGHN-CTHSSV, ngày 23/11/2018 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thông báo chương trình xét cấp học bổng của Quỹ học bổng Vừ A Dính (gọi là học bổng Vừ A Dính) năm học 2018-2019 cho học sinh, sinh viên (HSSV) của ĐHQGHN như sau:

1. Chỉ tiêu học bổng: 12 học sinh, sinh viên.

2. Giá trị học bổng:

Học bổng dành cho học sinh: 1.000.000 đồng/học sinh.

Học bổng dành cho sinh viên: 1.500.000 đồng/sinh viên.

3. Điều kiện xét tuyển: Đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của Quỹ học bổng như sau:

- Học sinh, sinh viên hệ chính quy là người dân tộc thiểu số;

- Năm học 2017-2018 có kết quả học tập đạt từ loại khá trở lên, kết quả rèn luyện

đạt từ loại tốt trở lên.

4. Kế hoạch triển khai:

  • Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) và cố vấn học tập (CVHT) thông báo thông tin học bổng cho các lớp học sinh, sinh viên.
  • Học sinh, sinh viên đủ điều kiện đăng ký trực tiếp với GVCN và CVHT.
  • GVCN và CVHT lập danh sách học sinh, sinh viên được xét chọn (đối với học sinh có chữ ký của GVCN, xác nhận của BGH nhà trường; Đối với sinh viên có chữ ký của CVHT và xác nhận của Ban Chủ nhiệm Khoa)Hồ sơ và danh sách học sinh, sinh viên xét chọn và bản mềm (theo mẫu đính kèm) gửi về Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên (Email:hssv.ued@vnu.edu.vn; SĐT:024.73017123 số lẻ 1102).
  • Khoa Sư phạm, Khoa Các Khoa học Giáo dục, Trường THPT KHGD và các đơn vị phối hợp thông tin rộng rãi cho học sinh, sinh viên về chương trình học bổng.

5. Hồ sơ đăng ký:

- Bản tóm tắt thành tích cá nhân, có dán ảnh 4x6cm, có xác nhận và đóng dấu của đơn vị đào tạo (theo mẫu);

- Bảng điểm năm học 2017 - 2018 (có đóng dấu xác nhận của cơ sở đào tạo). Đối với học sinh lớp 10 hoặc sinh viên năm nhất thì nộp Giấy báo trúng tuyển năm 2018;

- Giấy xác nhận là người dân tộc thiểu số hoặc Giấy khai sinh (Bản sao hoặc phô tô công chứng) hoặc Sổ hộ khẩu (bản phô tô công chứng);

- Bản phô tô thẻ sinh viên, thẻ học sinh;

- Bản phô tô các giấy tờ chứng nhận về thành tích học tập, NCKH, các hoạt động Đoàn - Hội, các giải thưởng đã đạt được, hoàn cảnh gia đình, … (nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (Học bổng Vừ A Dính năm học 2018-2019, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ)Hồ sơ đã nộp không trả lại.

6. Thời gian nhận hồ sơ: trước 11 giờ 00’ thứ Sáu, ngày 07/12/2018

7. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên, Phòng 102, nhà G7, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội (Mọi thắc mắc xin liên hệ cô Hà Thủy, ĐT: 024.73017123 số lẻ 1102; email: thuyhtt@vnu.edu.vn ).

Kính đề nghị các Phòng chức năng, các Khoa, Trường THPT KHGD, cố vấn học tập, GVCN, sinh viên và học sinh triển khai thực hiện Thông báo này.

Trân trọng ./.

Phòng CTHSSV

06:12 05/12/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ