Thông báo Tổ chức lớp bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi cao học năm 2019

11:12 13/12/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ