Thông báo số 2 Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 2 năm học 2018-2019

Căn cứ tình hình đăng ký học phần của sinh viên qua Cổng thông tin sinh viên và  nhận đơn đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo tính đến ngày 27/07/2018, Phòng Đào tạo thông báo tới các Khoa, Bộ môn, các Thầy/Cô cố vấn học tập và sinh viên các khóa kết quả đăng ký học phần và thời khóa biểu dự kiến học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 như sau:

>>> Nhấn vào đây để xem danh sách các lớp học phần đủ điều kiện tổ chức, danh sách các lớp học phần điều chỉnh lịch học, danh sách các lớp học phần không đủ điều kiện tổ chức, danh sách các lớp học phần mới mở.

- Duyệt mở 29 lớp học phần (sheet 1). Thời gian bắt đầu học kỳ 1: ngày 14/01/2019 tại giảng đường C0, Trường Đại học Giáo dục, số 182 Lương Thế Vinh. Q. Thanh Xuân, Hà Nội.

- Hủy 5 lớp học phần không đủ điền kiện tổ chức (sheet 2).

- Điều chỉnh lịch học 4 lớp học phần theo nguyện vọng của sinh viên (sheet 3).

- Dự kiến mở bổ sung 8 lớp học phần (sheet 4).

- Đề nghị các Khoa, Bộ môn rà soát lại toàn bộ nội dung, toàn thể sinh viên rà soát danh sách các lớp học phần không đủ điều kiện để tổ chức, các lớp học phần điều chỉnh lịch học, các lớp học phần mở bổ sung và lịch học dự kiến.

Các sinh viên đã nộp đơn đăng ký học bổ sung vào các lớp học phần tại Phòng đào tạo do chưa đăng ký được lớp học phần (trừ sinh viên bằng kép và sinh viên bị trùng lịch tiết 6 trên cổng thông tin đào tạo), các sinh viên đăng ký ở các lớp học phần không đủ điều kiện tổ chức hoặc các lớp học phần đã điều chỉnh lịch học, căn cứ các lớp học phần mở bổ sung, các lớp học phần đủ điều kiện mở (còn chỗ trống): sinh viên trực tiếp đăng ký hoặc hủy lớp học phầntrên Cổng thông tin đào tạo đại họccụ thể như sau:

Thời gian mở cổng thông tin đào tạo: từ  10h00 ngày 20/12/2018 đến 23h00 ngày 23/12/2018.

- Địa chỉ truy cập Cổng thông tin đào tạo đại học:

http://dangkyhoc.daotao.vnu.edu.vn hoặc http://daotao.vnu.edu.vn (Hệ thống truy cập tốt nhất trên các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer 7.0 trở lên).

Đề nghị các lớp trưởng thông báo cho toàn thể sinh viên trong lớp biết rõ nội dung trên để thực hiện đúng yêu cầu của nhà trường.

Kính đề nghị Ban Chủ nhiệm các Khoa, Bộ môn, Thầy/Cô cố vấn học tập các lớp triển khai và giám sát việc thực hiện nội dung thông báo.

Trân trọng!

11:12 18/12/2018

11:12 18/12/2018

Sự kiện

  • 12 Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Giáo dục lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
    Jun
Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ