Thông báo tổ chức Seminar khoa học với chủ đề: "Tính đa dạng và hòa nhập trong giáo dục đại học"

Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN tổ chức Seminar khoa học với chủ đề: "Tính đa dạng và hòa nhập trong giáo dục đại học"

1. Diễn giả: TS. Asim Das, Trường Đại học Dhaka, Bangladesh.

2. Thời gian

- 9h30 thứ 2, ngày 14 tháng 01 năm 2019

- Địa điểm: Phòng 401 nhà G7, Trường Đại học Giáo dục, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Nội dung

- Giới thiệu về hệ thống giáo dục của Bangladesh;

- Khái niệm hóa sự đa dạng và tính hòa nhập trong giáo dục đại học;

- Tiếp cận sự đa dạng và hòa nhập, quan điểm của những người liên quan.

4. Thành phần tham dự

- Cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên quan tâm.

Trân trọng thông báo./.

Phòng KH-HTPT

05:01 11/01/2019

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ