Thông báo Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 của Sinh viên và Học viên Sau đại học

Thực hiện Công văn số 4339/ĐHQGHN-VP, ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc lịch nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2019, Trường Đại học Giáo dục thông báo lịch với các nội dung như sau:

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019:

a. Sinh viên các khóa QH-2016-S, QH-2017-S, QH-2018-S nhóm ngành GD1 và GD2 nghỉ Tết theo thời khóa biểu và lịch chung của 2 Trường:

  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: từ ngày 28/01/2019 đến hết ngày 10/02/2019 (ngày 23 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến hết ngày 06 tháng Giêng năm Kỷ Hợi);
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: từ ngày 02/02/2019 đến hết ngày 10/02/2019 (ngày 28 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến hết ngày 06 tháng Giêng năm Kỷ Hợi);

b. Đối với sinh viên và học viên sau đại học đang học những học phần do Trường Đại học Giáo dục tổ chức: từ ngày 28/01/2019 đến hết ngày 10/02/2019 (ngày 23 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến hết ngày 06 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

Kính đề nghị các phòng chức năng, các khoa, cố vấn học tập phụ trách các lớp thông báo đến sinh viên và học viên.

c. Đối với sinh viên QH-2015-S đang đi kiến tập, thực tập: Nghỉ Tết theo lịch của trường THPT nơi sinh viên tham gia kiến tập, thực tập.

Trân trọng ./.

01:01 16/01/2019

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ