Thông báo tiêu chí ngành đối với sinh viên nhóm ngành GD1, GD2 Khóa QH-2018-S

11:03 14/03/2019

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ