Thông báo vảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Bùi Xuân Việt

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp Đại học Quốc gia đánh giá luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Bùi Xuân Việt, với đề tài:

Quản lí đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh theo tiếp cận năng lực”.

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                     Mã số: 9 14 01 14

Thời gian: 8 giờ 30, thứ Năm, ngày 21 tháng 03 năm 2019

Địa điểm: Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.

05:03 15/03/2019

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ