Thông báo chương trình học bổng K-T năm học 2018-2019

Thực hiện Công văn số 748/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, ngày 18/03/2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội về Chương trình học bổng K-T năm học 2018-2019 cho sinh viên, Trường Đại học Giáo dục thông báo như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Năm học 2017-2018 có kết quả học tập đạt loại khá trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên.

- Có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vượt khó.

2. Trị giá mỗi suất học bổng: 2.000.000 đồng/01 sinh viên/năm học.

3. Chỉ tiêu học bổng : 03 sinh viên.

4. Kế hoạch triển khai:

- Cố vấn học tập thông báo thông tin về Chương trình học bổng K-T năm học 2018-2019 cho sinh viên ;

- Sinh viên có đủ điều kiện nộp hồ sơ cho cố vấn học tập.

- CVHT lập danh sách sinh viên được xét chọn (có chữ ký của CVHT và xác nhận của Ban Chủ nhiệm Khoa). Hồ sơ và danh sách  sinh viên được xét chọn và bản mềm gửi về Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên (Thùy Linh; email: nltlinh@vnu.edu.vn).

5. Hồ sơ đăng ký:

- Bảng điểm năm học 2017-2018 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo. Đối với sinh viên năm thứ nhất thì nộp bảng điểm học kỳ 1 năm học 2018-2019.

- Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu);

- Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi được xét nhận học bổng;

- Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng…(nếu có);

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn (nếu có);

- 01 bản phô tô thẻ SV.

Lưu ý: Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu SV xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét nhận học bổng K-T, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

6. Thời gian nhận hồ sơ: trước 16 giờ 30’ thứ Hai, ngày 25/03/2019

7. Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên, Phòng 102, nhà G7, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội ( Mọi thắc mắc xin liên hệ cô Hà Thủy, ĐT:02473017123 số lẻ 1102; email: thuyhtt@vnu.edu.vn ).

Kính đề nghị các Phòng chức năng, các Khoa, cố vấn học tập, sinh viên, khối ngành triển khai thực hiện thông báo này.

Trân trọng ./.

07:03 21/03/2019

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ