Thông báo tổ chức Hội thảo: “Các vấn đề mới trong khoa học giáo dục: tiếp cận liên ngành và xuyên ngành”

Nhằm hướng tới kỷ niệm 20 năm truyền thống Khoa Sư phạm trực thuộc ĐHQGHN và 10 năm thành lập Trường Đại học Giáo dục; Trường Đại học Giáo dục tổ chức Hội thảo “Các vấn đề mới trong khoa học giáo dục: tiếp cận liên ngành và xuyên ngành”. Nhà trường thông báo thông tin về Hội thảo như sau:

1. Mục tiêu hội thảo: Nhằm tạo cơ hội và không gian trao đổi, giao lưu, chia sẻ và công bố về học thuật liên quan đến những nghiên cứu mới trong khoa học giáo dục trong nước và trên thế giới theo các hướng tiêp cận liên ngành và xuyên ngành.

2. Nội dung hội thảo:

Hội thảo tập trung vào các chủ đề chính như sau:

- Triết lý, mô thức, phương thức giáo dục theo định hướng 4.0;

- Công nghệ và giáo dục;

- Đánh giá phát triển năng lực người học;

- Môi trường và các chủ thể của giáo dục 4.0.

3. Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 20 tháng 6 năm 2019 (cả ngày)

4. Địa điểm tổ chức: Phòng 901 tòa nhà Điều hành ĐHQGHN.

5. Sản phẩm của Hội thảo: Hội thảo có sản phẩm là 01 cuốn Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế được cấp chỉ số ISBN.

6. Thời hạn gửi bài và yêu cầu bài viết:

6.1. Thời hạn gửi bài tóm tắt: Trước ngày 25 tháng 4 năm 2019

Yêu cầu: Bài tóm tắt được viết bằng cả Tiếng Anh và Tiếng Việt, gồm: Tiêu đề bài viết, tên tác giả, đơn vị công tác, số điện thoại liên lạc, email và nội dung chính của tóm tắt. Bài tóm tắt dài không quá 200 từ và có khoảng 3-5 từ khóa.

6.2. Thời hạn gửi bài toàn văn: Trước ngày 15 tháng 5 năm 2019

6.3. Ngôn ngữ: Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt.

Lưu ý:

  •  Nếu bài tiếng Anh thì cần có tên bài viết, tóm tắt và từ khóa bằng tiếng Việt ở trang đầu tiên của bài báo.
  •  Nếu bài tiếng Việt thì cần có tên bài viết, tóm tắt và từ khóa bằng tiếng Anh ở trang đầu tiên của bài báo.

6.4. Yêu cầu: Bài viết dài khoảng 10 trang giấy A4; cỡ chữ 13; font chữ Times New Roman; lề trên và lề dưới: 2cm; lề trái và lề phải: 3cm; giãn dòng 1,5 lines.

6.5. Kinh phí: Bài báo được chấp nhận chọn đăng trong kỉ yếu Hội thảo sau khi được phản biện đồng ý và tác giả nộp lệ phí đăng bài là 1.000.000 đồng/1 bài. Tác giả chỉ nộp lệ phí khi đã qua vòng phản biện và được chấp nhận đăng.

7. Địa chỉ liên hệ và gửi bài báo:

Bài viết gửi về theo địa chỉ email: bichthuynt212@gmail.com hoặc liên hệ với TS Nguyễn Bích Thủy qua SĐT: 0917.345.434 để biết thêm thông tin chi tiết về Hội thảo.

Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng kính mời các tổ chức, các nhà khoa học trong và ngoài nước, cán bộ quản lý, giảng viên, cán bộ nghiên cứu và Nghiên cứu sinh gửi báo cáo tham dự Hội thảo khoa học.

Trân trọng thông báo./.

02:04 12/04/2019

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ