Thông báo kết quả học bổng Annex học kỳ 2, năm học 2018-2019

Trường Đại học Giáo dục nhận được Công văn số 1058/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày  12/04/2019 của ĐHQGHN về kết quả học bổng Annex học kỳ II, năm học 2018 – 2019 và Lễ trao học bổng Annex năm học 2018-2019. Kết quả chi tiết như sau:

1. Số lượng sinh viên được nhận học bổng: 04 sinh viên

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Khóa học

Ngành học

Ghi chú

1

Lê Thị Duyên

29/03/1998

Nữ

QH-2016-S

SP Ngữ văn

 

2

Lê Thu Hà

17/02/1998

Nữ

QH-2016-S

SP Toán

 

3

Nguyễn Thị Nguyệt

17/06/1998

Nữ

QH-2016-S

SP Lịch sử

 

4

Bùi Thị Hồng Quế

20/12/1997

Nữ

QH-2015-S

SP Lịch sử

 

2. Giá trị mỗi suất học bổng: 3.500.000 đồng/01 sinh viên/01 học kỳ

3. Kế hoach tổ chức Lễ trao học bổng:

Thời gian: 09 giờ 45 phút, Thứ Năm, ngày 18/04/2019.

Địa điểm: Phòng 901, tầng 9 Nhà điều hành ĐHQGHN

                   (144 Xuân Thủy, Cầu Giấy. Hà Nội).

- Trang phục sinh viên: Nữ mặc áo dài truyền thống;

                                         Nam mặc áo sơ mi trắng quần âu sẫm màu sơ vin

4. Lưu ý: Sinh viên đến nhận thưởng mang theo Thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân.

Kính đề nghị các Phòng chức năng, các Khoa, cố vấn học tập và sinh viên được nhận học bổng phối hợp triển khai thực hiện Thông báo này.

Trân trọng./.

06:04 17/04/2019

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ