Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học cho người học năm học 2018-2019

Trường Đại học Giáo dục đã có Công văn số 201/ĐHGD ngày 20/02/2019 về kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cho người học năm học 2018-2019 và Quyết định số 589/QĐ-KHCN ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục về việc tổ chức Hội thảo khoa học cho người học năm học 2018-2019; Căn cứ theo tiến độ chuẩn bị, Hội thảo sẽ được tổ chức cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00-12h00, thứ năm, ngày 25 tháng 4  năm 2019.

2. Địa điểm: Phòng 502, nhà C0, 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Thành phần tham gia: 

- Ban Giám hiệu trường ĐHGD, lãnh đạo các đơn vị;

- Giảng viên; cố vấn học tập các khối, lớp, ngành;

- Người học (là sinh viên, học viên, NCS các lớp của trường ĐHGD)

- Báo cáo viên là người học được Hội đồng Khoa học xét chọn và đề xuất.

4.  Chương trình:

- Phát biểu khai mạc của lãnh đạo Trường

- Báo cáo tổng quan của Phòng KH-HTPT

- Báo cáo của người học: 7 báo cáo

- Trao giải và tổng kết

Đề nghị các đơn vị thông báo cho tất cả các giảng viên; sinh viên, học viên, NCS đến dự đầy đủ./.                                                                                      

09:04 19/04/2019

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ