Danh sách đề xuất thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Giáo dục năm 2019

STT

Họ và Tên

Cơ quan công tác

Ghi chú

  1.  

GS.TS. Nguyễn Quý Thanh

Trường Đại học Giáo dục

 

  1.  

GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc

Trường Đại học Giáo dục

 

  1.  

GS.TS. Nguyễn Hữu Châu

Trường Đại học Giáo dục

 

  1.  

GS.TS. Vũ Văn Hùng

Trường Đại học Giáo dục

 

  1.  

GS.TS. Lê Ngọc Hùng

Trường Đại học Giáo dục

 

  1.  

PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn

Trường Đại học Giáo dục

 

  1.  

PGS.TS. Đặng Hoàng Minh

Trường Đại học Giáo dục

 

  1.  

PGS.TS. Trần Thành Nam

Trường Đại học Giáo dục

 

  1.  

PGS.TS. Lê Thị Thu Hiền

Trường Đại học Giáo dục

 

Danh sách gồm 09 người (5 GS và 04 PGS)./.

Tổ giúp việc cho Hội đồng gồm:

1. TS. Lê Thái Hưng, Trưởng phòng TCCB, Tổ trưởng

2. ThS. Nghiêm Thị Thanh, Phó trưởng phòng TCCB, Thành viên

3. ThS. Nguyễn Thị Hường, Chuyên viên Phòng TCCB, Thành viên./.

11:05 23/05/2019

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ