Mời viết bài Hội thảo: "Khám phá các phương pháp sáng tạo và định tính trong nghiên cứu giáo dục đại học trong khung cảnh quốc tế"

Trường ĐHSP. TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN và Trường ĐH Nguyễn Tất Thành thông báo về việc tổ chức Hội thảo và kính mời các nhà nghiên cứu tham gia viết bài với những thông tin như sau:

1. Tên Hội thảo: "Khám phá các phương pháp sáng tạo và định tính trong nghiên cứu giáo dục đại học trong khung cảnh quốc tế"

Hội thảo được tài trợ và hỗ trợ bởi Hội đồng Anh tại Việt Nam và được tổ chức tại trường ĐH Nguyễn Tất Thành, TP. Hồ Chí Minh. Hội thảo hứa hẹn mang đến các nhà thực hành và nghiên cứu học thuật từ Anh Quốc và Việt Nam nhằm khám phá các phương pháp tiếp cận sáng tạo và định tính cho thực hành nghiên cứu ở bậc Đại học.

Hội thảo nhận các bài viết, tham luận liên quan đến bất cứ chủ đề nào sau đây:

- Các tiếp cận sáng tạo trong nghiên cứu.

- Các tiếp cận mang tính thực nghiệm trong nghiên cứu

- Học tập về thực hành nghiên cứu định tính

- Các phương pháp có sự tham gia hợp tác với nghiên cứu.

- Nghiên cứu được dẫn dắt bởi người tham gia.

2. Các mốc thời gian:

- 30/7: gia hạn thời gian nộp tóm tắt (Mỗi tóm tắt dài khoảng 250 từ)

- 20/8: Xác nhận sự tham gia của các tác giả

- 20/9: Gửi toàn văn bài viết (khoảng 2000 từ)

- 13/11: Tổ chức Hội thảo

3. Địa chỉ nhận bài: HELS_research@bcu.ac.uk

Lưu ý: Bài viết tốt sẽ được đăng trong kỉ yếu Hội thảo.

Thông báo viết bài xin xem trong file đính kèm.

Xin kính mời Quý thầy cô, các nhà nghiên cứu tham gia viết bài.

04:06 29/06/2019

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ