Livestream Tư vấn tuyển sinh Đại học chính quy năm 2019

Ngày 08/07/2019, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Livestream Tư vấn tuyển sinh Đại học chính quy năm 2019. Quý vị và thí sinh quan tâm có thể theo dõi và comment tại Fanpage của Trường Đại học Giáo dục tại đường link: https://www.facebook.com/education.vnu.edu.vn/?epa=SEARCH_BOX. Hoặc xem lại video.

Quý vị và các bạn vui lòng theo dõi Livestream Phần 1 từ phút thứ 30:00

Quý vị và các bạn vui lòng theo dõi Livestream Phần 2 từ phút thứ 4:15

01:07 10/07/2019

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ