Trường Đại Giáo dục – ĐHQGHN tuyển giảng viên có trình độ tiến sĩ

Năm học 2019-2020, ngoài 6 ngành đào tạo giáo viên truyền thống (Sư phạm Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Lịch sử), Trường Đại học Giáo dục (ĐHQG Hà Nội) triển khai đào tạo 6 ngành mới ở bậc cử nhân. Các ngành mới gồm: Quản trị Trường học, Quản trị Công nghệ Giáo dục, Quản trị chất lượng Giáo dục, Tham vấn học đường, Khoa học Giáo dục và Sư phạm Khoa học Tự nhiên với 575 chỉ tiêu cho 12 ngành đào tạo. Đối với đào tạo sau đại học, song song với việc đào tạo 3 chuyên ngành tiến sĩ (Quản lý giáo dục, Đo lường và Đánh giá trong giáo dục, Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên) và đào tạo thạc sĩ 6 chuyên ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn và Quản lý giáo dục, Trường ĐHGD đang triển khai đào tạo 4 chuyên ngành khoa học giáo dục mới ở Việt Nam như: Tham vấn học đường, Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên, Quản trị trường học, Đo lường và Đánh giá trong giáo dục.

Dự kiến trong năm 2019, Trường sẽ đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Lý luận, Phương pháp và Công nghệ dạy học. Đây là những ngành/chuyên ngành mới, đáp ứng với nhu cầu xã hội, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới và xu thế phát triển khoa học- công nghệ, đặc biệt là công nghệ giáo dục 4.0.

Để đảm bảo nhân lực thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu, Trường ĐHGD cần tuyển 12 Giảng viên có trình độ Tiến sĩ công tác tại các Khoa trực thuộc Trường, cụ thể:

- Khoa Quản trị chất lượng: 03 Giảng viên

- Khoa các Khoa học Giáo dục: 03 Giảng viên

- Khoa Công nghệ Giáo dục: 02 Giảng viên

- Khoa Sư phạm: 02 Giảng viên

- Khoa Quản lý Giáo dục: 02 Giảng viên

 

Để nhận được hỗ trợ, tư vấn trực tiếp, ứng viên liên hệ Phòng Tổ chức - Cán bộ, Trường ĐHGD - ĐHQGHN. Điện thoại: 02473017123 (máy lẻ 1304 hoặc 1305 trong giờ hành chính) hoặc email: phongtccb-dhgd@vnu.edu.vn.

Thông tin chi tiết Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trường Đại học Giáo dục dưới đây:

 

Phòng Tổ chức - Cán bộ

02:07 10/07/2019

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ