Thông báo Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2019-2020

Căn cứ tình hình đăng ký học phần của sinh viên qua Cổng thông tin sinh viên và nguyện vọng đăng ký học bổ sung của sinh viên các lớp tính đến ngày 28/08/2019,  và số lượng sinh viên nhập học nhóm ngành GD3 khóa QH2019-S, Phòng Đào tạo thông báo tới các Khoa, Bộ môn, các Thầy/Cô cố vấn học tập và sinh viên các khóa kết quả đăng ký học phần và thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 như sau:

1. Thời gian giảng dạy, học tập

- Đối với sinh viên lớp QH2018-S-QTTH: bắt đầu từ ngày 19/08/2019 đến ngày 30/11/2019 (15 tuần chính thức), tuần dự phòng và thi học kỳ: từ ngày 2/12/2019 đến 18/12/2019.

- Đối với sinh viên sư phạm các lớp khóa QH2016-S, QH2017-S, QH2018-S  và sinh viên nhóm ngành GD3 khóa QH2019-S: Từ ngày 03/09/2019 đến ngày 27/12/2019 (gồm có 15 tuần học chính thức và 2 tuần dự trữ).

2. Địa điểm giảng dạy, học tập

Khu giảng đường C0, Trường Đại học Giáo dục, 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Lịch học

3.1. Lịch học đối với sinh viên sư phạm khóa QH2016-S, QH2017-S, QH2018-S

- Mở 53 lớp học phần theo Thời khóa biểu kèm theo (Bảng 1, Danh sách các lớp học phần).

- Hủy 02 lớp học phần Mã TMT2052 và PSE2003 1 do số lượng sinh viên không đủ để mở lớp (Bảng 2)

3.2. Lịch học đối với sinh viên nhóm ngành GD3 khóa QH2019-S

- Lịch học mở cho 4 nhóm học tập thuộc nhóm ngành GD3. Mỗi nhóm học 6 học phần giống nhau. (Bảng 3)

- Sinh viên xem danh sách chia nhóm học tập (danh sách kèm theo)

3.3. Lịch học đối với sinh viên QTTH khóa QH2018-S.

- Lịch học đã công bố theo Công văn số 1371/ĐHGD-ĐT ngày 14/08/2019 (Bảng 4)

Đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa; Cố vấn học tập các khóa, ngành phổ biến thông tin tới toàn thể sinh viên thông báo này để sinh viên biết rõ và thực hiện đúng nội dung, thời gian quy định của nhà trường.

Trân trọng!

06:08 31/08/2019

Sự kiện

  • 12 Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Giáo dục lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
    Jun
Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ