Quyết định ban hành Kế hoạch đào tạo năm thứ 1 nhóm ngành GD1, GD2, GD3 áp dụng đối với khóa QH-2019-S

01:09 19/09/2019

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ