Thông báo về việc xét tặng danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở và cấp ĐHQGHN” năm 2019

>>> Biểu Mẫu xét tặng danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở và cấp ĐHQGHN”

Thực hiện Công văn số 3305/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, ngày 22/10/2019 của ĐHQGHN về việc xét tặng danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở và cấp ĐHQGHN” năm 2019, Trường Đại học Giáo dục hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nội dung liên quan tới xét tặng danh hiệu cho học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh, cụ thể như sau:

1. Danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở”

1.1. Đối tượng xét tặng

Học sinh, sinh viên (sinh viên đại học hệ chính quy, học viên cao học và nghiên cứu sinh, gọi chung là sinh viên), không quá 35 tuổi đang học tập tại Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN, chấp hành nghiêm túc các quy định, có ý thức tốt trong học tập, rèn luyện, cống hiến, đạt kết quả tiêu biểu xuất sắc thuộc một trong các lĩnh vực: Học tập và rèn luyện; hoạt động xã hội, cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển và lan tỏa thương hiệu ĐHQGHN

1.2. Tiêu chuẩn

1.2.1. Lĩnh vực học tập và rèn luyện

Học sinh, sinh viên có kết quả học tập giỏi trở lên, kết quả rèn luyện đạt tốt (đối với sinh viên đại học) hoặc hạnh kiểm xếp loại tốt (đối với học sinh trung học phổ thông), đồng thời đạt một trong các thành tích sau:

+ Đạt giải trong các kỳ thi Olympic khu vực, quốc tế hoặc đạt giải Nhất trong kỳ thi học sinh giỏi, Olympic quốc gia.

+ Đạt giải Nhất cấp quốc gia hoặc cấp bộ, ngành trung ương, ĐHQGHN, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về nghiên cứu khoa học, văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao.

+ Có các công bố quốc tế tiêu biểu, sinh viên là tác giả duy nhất hoặc tác giả chính.

+ Có ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp đạt giải chính thức trong các cuộc thi khởi nghiệp cấp bộ, ngành.

+ Phát triển thành công dự án khởi nghiệp, dự án được nhà đầu tư chấp nhận đầu tư.

1.2.2. Lĩnh vực hoạt động xã hội, cộng đồng

Học sinh, sinh viên là cán bộ lớp, cán bộ Đoàn thanh niên, cán bộ Hội sinh viên tiêu biểu, tích cực tham gia hoạt động xã hội, cộng đồng với vai trò lãnh đạo hoặc vị trí chủ chốt, các hoạt động tạo hiệu ứng lớn, góp phần giải quyết những vấn đề cụ thể, quan trọng trong cộng đồng, xã hội, được cấp có thẩm quyền ghi nhận, góp phần làm lan tỏa mạnh thương hiệu ĐHQGHN, có kết quả học tập giỏi trở lên, kết quả rèn luyện đạt tốt (đối với sinh viên đại học) hoặc hạnh kiểm xếp loại tốt (đối với học sinh trung học phổ thông).

1.3. Chỉ tiêu: Tổng số Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở không quá 5% tổng số sinh viên

2. Danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp ĐHQGHN”

2.1. Đối tượng

Xét tặng cho các cá nhân tiêu biểu nhất trong số cá nhân đạt danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở” đề nghị ĐHQGHN xét và công nhận danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp ĐHQGHN”

2.2. Tiêu chuẩn

- Đạt tiêu chuẩn Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở.

- Xuất sắc nhất trong số các Gương mặt trẻ tiêu biểu được các đơn vị đề cử xét theo lĩnh vực, do Hội đồng cấp ĐHQGHN xét chọn.

Các lĩnh vực xét danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp ĐHQGHN năm 2019 cho sinh viên gồm:

+ Lĩnh vực học tập, nghiên cứu và rèn luyện.

+ Lĩnh vực hoạt động xã hội, cộng đồng.

2.3. Chỉ tiêu

Mỗi lĩnh vực giới thiệu một Gương mặt trẻ tiêu biểu nhất (trường hợp đặc biệt có thể nhiều hơn một, đơn vị cần thuyết minh rõ).

3. Kế hoạch triển khai

3.1. Đối với Sinh viên, học viên cao học và Nghiên cứu sinh của Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN

- Cố vấn học tập thông báo thông tin cho các lớp, tổ chức cho các lớp họp và bình xét các danh hiệu theo các tiêu chuẩn nêu trên.

- Cố vấn học tập lập danh sách sinh viên được xét chọn (theo mẫu đính kèm) (có xác nhận của Ban Chủ nhiệm Khoa) và gửi vể Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên (có Hồ sơ và bản mềm danh sách kèm theo).

- Khoa Sư phạm, Khoa Các Khoa học Giáo dục, Khoa Quản lý Giáo dục, Khoa Quản trị chất lượng, Khoa Công nghệ Giáo dục và các đơn vị phối hợp thông tin rộng rãi cho toàn thể sinh viên.

3.2. Đối với học sinh Trường THPT Khoa học Giáo dục

- Cán bộ quản lý, phụ trách học sinh và Giáo viên chủ nhiệm thông báo cho các lớp, tổ chức cho các lớp họp và bình xét các danh hiệu theo các tiêu chuẩn nêu trên.

- Cán bộ quản lý, phụ trách học sinh và Giáo viên chủ nhiệm thu hồ sơ và lập danh sách học sinh được xét chọn (theo mẫu đính kèm) (có xác nhận của Ban Giám hiệu) và gửi vể Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên (có Hồ sơ và bản mềm danh sách kèm theo).

- Giáo viên chủ nhiệm, các cán bộ quản lý, phụ trách học sinh phối hợp thông tin rộng rãi cho toàn thể học sinh.

4. Hồ sơ

4.1. Đối với Sinh viên, học viên cao học và Nghiên cứu sinh của Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN

- Danh sách xét chọn có chữ ký của CVHT và xác nhận của Ban Chủ nhiệm Khoa (Mẫu danh sách kèm theo)

- Bảng điểm năm học 2018-2019 (có đóng dấu xác nhận của cơ sở đào tạo).

- Bản phô tô các bài báo, công trình NCKH, công bố quốc tế (phô tô Bìa, Mục lục và Nội dung).

- Bản phô tô các chứng nhận về thành tích, giải thưởng đạt được.

- Bản phô tô thẻ sinh viên/ học viên.

4.2.  Đối với học sinh Trường THPT Khoa học Giáo dục

- Danh sách xét chọn có chữ ký của GVCN hoặc cán bộ phụ trách, quản lý học sinh và xác nhận của Ban Giám hiệu (Mẫu danh sách kèm theo);

- Bản phô tô các chứng nhận về thành tích, giải thưởng đạt được.

- Bản phô tô thẻ học sinh.

5. Thời hạn nộp hồ sơ: trước 11 giờ 30’ thứ Hai, ngày 04/11/2019

6. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên, Phòng 102, nhà G7, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội ( mọi thắc mắc xin liên hệ ThS. Hà Thị Thanh Thủy, ĐT: 02473017123; số máy lẻ 1102, email: thuyhtt@vnu.edu.vn).

Kính đề nghị các Phòng chức năng, các Khoa, Trường THPT Khoa học Giáo dục, cố vấn học tập, học sinh, sinh viên, học viên sau đại học và nghiên cứu sinh triển khai thực hiện Thông báo này.

Trân trọng ./.

10:10 30/10/2019

Sự kiện

  • 12 Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Giáo dục lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
    Jun
Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ