Chương trình học bổng Vingroup năm học 2019-2020

Thực hiện Công văn số 3949/ĐHQGHN-CTHSSV, ngày 03/12/2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội về Chương trình học bổng của Tập đoàn Vingroup (gọi là học bổng Vingroup) năm học 2019-2020 cho sinh viên, Trường Đại học Giáo dục thông báo như sau:

1. Chỉ tiêu và đối tượng xét chọn:

- Tổng chỉ tiêu: 03 suất

- Đối tượng xét chọn: Sinh viên các khóa QH-2016-S, QH-2017-S, QH-2018-S. Chi tiết như sau:

1.1. Học bổng SV xuất sắc:

* Chỉ tiêu: 01 suất

* Đối tượng xét chọn:

- Năm học 2018-2019 có kết quả học tập đạt loại xuất sắc, kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt;

- Có chứng chỉ tiếng Anh từ B2 trở lên (hoặc tương đương);

- Ưu tiên sinh viên tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội cộng đồng.

1.2. Học bổng SV nghiên cứu khoa học:

* Chỉ tiêu: 02 suất

* Đối tượng xét chọn:

- Sinh viên đạt giải nghiên cứu khoa học cấp ĐHQGHN hoặc đạt giải Nhất, giải Nhì nghiên cứu khoa học cấp Trường;

- Năm học 2018-2019 có kết quả học tập đạt từ loại khá và kết quả rèn luyện đạt loại tốt;

- Ưu tiên sinh viên tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội cộng đồng.

2. Trị giá học bổng: 10.000.000 đồng/sinh viên/năm học.

3. Kế hoạch triển khai:

- Cố vấn học tập thông báo thông tin về việc hoàn thiện hồ sơ xét nhận học bổng Vingroup năm 2019 - 2020 cho sinh viên Khóa QH-2016-S, QH-2017-S, QH-2018-S;

- Sinh viên có đủ điều kiện nộp hồ sơ cho cố vấn học tập.

- CVHT lập danh sách sinh viên được xét chọn (có chữ ký của CVHT và xác nhận của Ban Chủ nhiệm Khoa). Hồ sơ và danh sách  sinh viên được xét chọn và bản mềm gửi về Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên (Thùy Linh; email: nltlinh@vnu.edu.vn).

4. Hồ sơ đăng ký:

- Danh sách xét chọn có chữ ký xác nhận của Cố vấn học tập và Ban Chủ nhiệm Khoa;

- Bảng điểm năm học 2018-2019 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bản tự giới thiệu, có dán ảnh, có xác nhận của đơn vị đào tạo (theo mẫu);

- Chứng thực bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân;

- Bài viết tìm hiểu về Tập đoàn Vingroup (đánh máy, có độ dài khoảng 1-2 trang A4);

- Bản photo chứng chỉ tiếng Anh từ B2 trở lên (hoặc tương đương);

- Bản photo các chứng nhận về: Thành tích nghiên cứu khoa học và chứng chỉ tiếng Anh (bắt buộc) và thành tích hoạt động đoàn thể, hoạt động hỗ trợ cộng đồng…(nếu có);

- 01 bản phô tô thẻ SV.

Ghi chú: Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Vingroup năm học 2019-2020, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

5. Thời gian nhận hồ sơ: trước 11 giờ 00’ thứ Sáu, ngày 13/12/2019.

6. Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên, Phòng 102, nhà G7, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội (Mọi thắc mắc xin liên hệ  ThS. Hà Thị Thanh Thủy, ĐT:0473017123 số lẻ 1102; email: thuyhtt@vnu.edu.vn ).

Đề nghị các Phòng chức năng, các Khoa, Cố vấn học tập và Sinh viên các khóa QH-2016-S, QH-2017-S, QH-2018-S  triển khai thực hiện Thông báo này.

            Trân trọng ./.

09:12 05/12/2019

Sự kiện

  • 12 Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Giáo dục lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
    Jun
Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ