CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN GIÁO DỤC TIỂU HỌC – ĐH GIÁO DỤC

Năm 2019 trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội đã ban hành chương trình đào tạo cử nhân ngành Giáo dục tiểu học, góp phần thực hiện thành công đổi mới căn bản, đáp ứng toàn diện nền giáo dục giai đoạn hiện nay

10:01 05/01/2020

Sự kiện

  • 12 Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Giáo dục lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
    Jun
Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ