Thông báo Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019-2020

Căn cứ tình hình đăng ký học phần của sinh viên qua Cổng thông tin sinh viên và nguyện vọng đăng ký học bổ sung của sinh viên các lớp tính đến ngày 05/01/2020,   Phòng Đào tạo thông báo tới các Khoa, Bộ môn, các Thầy/Cô cố vấn học tập và sinh viên các khóa kết quả đăng ký học phần và thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 như sau:

1. Thời gian giảng dạy, học tập

- Đối với sinh viên lớp QH2018-S-QTTH: bắt đầu từ ngày 03/02/2020 đến ngày 15/05/2020 (15 tuần chính thức).

- Đối với sinh viên sư phạm các lớp khóa QH2016-S, QH2017-S, QH2018-S  và sinh viên nhóm ngành GD3 khóa QH2019-S: bắt đầu từ ngày 13/01/2020 đến ngày 09/05/2020 (gồm có 15 tuần học chính thức và 2 tuần nghỉ Tết âm lịch).

2. Địa điểm giảng dạy, học tập

Khu giảng đường C0, Trường Đại học Giáo dục, 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Lịch học

- Mở 67 lớp học phần theo Thời khóa biểu kèm theo (Bảng 1).

- Hủy 01 lớp học phần Mã TMT2041 (Bảng 2)

- Sinh viên xem danh sách đăng ký học theo các lớp học phần (danh sách kèm theo). Sinh viên lưu ý có tên trong danh sách đi học đầy đủ

Lưu ý: Đối với các học phần Giáo dục thể chất sinh viên khối ngành sư phạm đăng ký học theo lịch tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên và ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn.

Phòng đào tạo sẽ mở cổng đăng ký học để sinh viên hủy học phần hoặc đăng ký bổ sung (nếu còn chỗ) từ ngày 04/02/2020 đến ngày 09/02/2020.

Đề nghị Ban chủ nhiệm khoa; Cố vấn học tập các khóa, ngành phổ biến thông tin tới toàn thể sinh viên thông báo này để sinh viên biết rõ và thực hiện đúng nội dung, thời gian quy định của nhà trường.

Trân trọng!

06:01 10/01/2020

Sự kiện

  • 12 Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Giáo dục lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
    Jun
Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ