Thông báo Chương trình xét chọn Sinh viên tặng thẻ học Tiếng Anh trực tuyến ELSA Speak

Nhằm mục đích Hỗ trợ cho sinh viên về việc học ngoại ngữ, Trường Đại học Giáo dục xin thông báo về việc xét chọn sinh viên tặng thẻ học Tiếng Anh trực tuyến ELSA Speak. Hy vọng, chương trình học Tiếng Anh trực tuyến ELSA Speak sẽ mang đến cho các bạn sinh viên trải nghiệm học tập ngoại ngữ tốt nhất.

Vui lòng xem chi tiết theo file đính kèm tại đây!

Mọi thắc mắc xin liên hệ với Phòng CTHSSV, P102, nhà G7

Tel: 024 730 17123 Ext 1102, Email: hssv.ued@vnu.edu.vn

 

12:01 09/01/2020

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ