Giới thiệu cá nhân và tập thể xét tặng Giải thưởng Vừ A Dính năm 2020

Nhằm khích lệ học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số có thành tích học tập và lao động sáng tạo, xuất sắc, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận được công văn của Bộ GDDT về việc giới thiệu cá nhân, tập thể xét tặng giải thưởng Vừ A Dính năm 2020.

Đối tượng xét tặng là cá nhân, tập thể là người dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo có thành tích học tập, nghiên cứu khoa học xuất sắc. Để chuẩn bị hồ sơ giới thiệu cho Bộ Giáo dục và Đào tạo xét tặng Giải thưởng, Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị các đơn vị tiến hành xét chọn cá nhân và tập thể theo hướng dẫn tại Công văn số 726/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 9/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mọi thắc mắc xin liên hệ với Phòng CTHSSV, P102, nhà G7 (SĐT: 024 730 17123 số lẻ 1102, email: hssv.ued@vnu.edu.vn).

Vui lòng xem Thông tin xét tặng Giải thưởng theo file đính kèm tại đây.

 

12:03 20/03/2020

Sự kiện

  • 12 Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Giáo dục lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
    Jun
Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ