Tổ chức lớp bổ túc kiến thức cho thí sinh dự thi cao học năm 2014

Trường Đại học Giáo dục thông báo tổ chức lớp bổ túc kiến thức dư thi Cao học Chuyên ngành Quản lý giáo dục và chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên năm 2014 như sau:

Chuyên ngành: Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên tải nội dung chi tiết tại đây 
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục tải nội dung chi tiết tại đây

12:11 12/11/2014

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ