Thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2020-2021

Căn cứ  kết quả đăng ký học phần của sinh viên qua Cổng thông tin sinh viên tính đến ngày 31/05/2021, Phòng Đào tạo thông báo tới các Khoa, Bộ môn, các Thầy/Cô cố vấn học tập và sinh viên các khóa kết quả đăng ký học phần và thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2020 - 2021 như sau:

1. Thời gian giảng dạy, học tập

- Từ ngày 05/07/2021 đến ngày 13/08/2021 (gồm thời gian học, ôn và thi).

2. Địa điểm giảng dạy, học tập (học trực tiếp)

- Khu giảng đường C0 (182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, HN)

3. Lịch học

- Thời khoá biểu học kỳ hè năm học 2020-2021 (danh sách kèm theo)

- Sinh viên xem danh sách đăng ký học theo các lớp học phần (danh sách kèm theo).

4. Hình thức học

- Học trực tuyến đồng thời trên cả hai hệ thống đào tạo kết hợp LMS của Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN và nền tảng Zoom.us từ ngày 05/07/2021 cho đến khi có thông báo mới.

5. Điều chỉnh đăng ký học

- Sinh viên hủy học phần hoặc đăng ký bổ sung (nếu còn chỗ) trên cổng thông tin đào tạo tại địa chỉ: http://daotao.vnu.edu.vn từ ngày 01/07/2021 đến ngày 7/07/2021.

Đề nghị Ban chủ nhiệm khoa; Cố vấn học tập các khóa, ngành phổ biến thông tin tới toàn thể sinh viên thông báo này để sinh viên biết rõ và thực hiện đúng nội dung, thời gian quy định của nhà trường.

Trân trọng!

10:06 16/06/2021

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ