Ban hành Kế hoạch đào tạo năm thứ Nhất áp dụng đối với sinh viên đại học chính quy Khóa QH-2021-S

- Chi tiết theo file đính kèm

03:09 20/09/2021

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ