Quyết định về việc thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Giáo dục

Ngày 26/6/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN đã ký Quyết định số 1001/QĐ-ĐHGD về việc thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Giáo dục nhiệm kỳ 2017-2022. Theo đó, Hội đồng gồm 15 thành viên do PGS.TS. Lê Kim Long - Khoa Sư phạm là chủ tịch, PGS.TS. Phạm Văn Thuần - Phó Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Đức Huy - Phó Hiệu trưởng là Phó Chủ tịch và các ủy viên, thư ký Hội đồng.

04:06 26/06/2017

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ