Quyết định thành lập tổ công tác thực hiện hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong của Trường Đại học Giáo dục

Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN đã ban hành Quyết định số 2718/QĐ-ĐHGD về việc Thành lập tổ công tác thực hiện hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong của Trường Đại học Giáo dục.

 

04:12 31/12/2020

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ