Thông báo Thu học phí học kỳ I chương trình đào tạo cử nhân khóa QH2021S nhóm ngành GD3: Quản trị Chất lượng giáo dục, Quản trị Công nghệ Giáo dục, Tham vấn học đường, Quản trị trường học, Khoa học Giáo dục năm học 2021-2022

05:12 02/12/2021

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ