Thông báo Thu học phí học kỳ II chương trình đào tạo cử nhân khóa QH2020 - S ngành GD3: Quản trị chất lượng giáo dục, Quản trị công nghệ giáo dục; Tham vấn học đường; Quản trị trường học; Khoa học giáo dục Năm học 2021 – 2022

>>> Thông báo sốn 571/TB-ĐHGD ngày 18/4/2022 Thông báo Thu học phí học kỳ II chương trình đào tạo cử nhân khóa QH2020 - S  ngành GD3: Quản trị chất lượng giáo dục, Quản trị công nghệ giáo dục; Tham vấn học đường; Quản trị trường học; Khoa học giáo dục  Năm học 2021 – 2022 

Căn cứ Quyết định số 1879/QĐ-ĐHGD ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục về Quy định định mức học phí chương trình đào tạo đại học chính qui của trường Đại học Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 2132/QĐ-ĐHGD ngày 26 tháng 11 năn 2021 của Trường Đại học Giáo dục về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên ĐHCQ học tại Trường Đại học Giáo dục năm học 2021 – 2022;

Căn cứ Quyết định số 316/QĐ-ĐHGD ngày 04 tháng 3 năm 2022 về việc miễn giảm học phí học kì II năm học 2021-2022 cho sinh viên cử nhân đại học chính qui ngành GD3 do dịch COVID 19;

Căn cứ vào kế hoạch học tập và lịch giảng dạy học kỳ II năm học 2021-2022;

Trường Đại học Giáo dục- ĐHQGHN thông báo kế hoạch thu nộp học phí chương trình đào tạo cử nhân ngành: Quản trị chất lượng giáo dục, Quản trị công nghệ giáo dục, Tham vấn học đường, Quản trị trường học, Khoa học giáo dục khóa học 2020 - 2024  như sau:

1. Học phí học kỳ II theo tín chỉ

Công thức tính: Học phí học kỳ II = Số tín chỉ/tổng môn học x Đơn giá tín chỉ

Tổng số tiền học phí phải nộp học kỳ II: theo danh sách sinh viên đính kèm

(Thu theo số tín chỉ sinh viên đăng kí thực học trong học kì II)

2. Thời gian thu: Từ ngày 22/04/2022 đến 15/05/2022

3. Hình thức và địa điểm thu:

+ Qua tài khoản ngân hàng:

Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Giáo dục

Số tài khoản: 2601.0000.791239; Tại ngân hàng: BIDV – chi nhánh Mỹ Đình

+ Qua tài khoản kho bạc:

Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Giáo dục

Số tài khoản: 3714.0.1059416; Tại Kho bạc Nhà nước Cầu Giấy, Hà Nội          

(Khi chuyển tiền đề nghị Anh/Chị ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, ngành học, khóa học và nội dung chuyển tiền: Nộp tiền học phí học kỳ II năm học…..)

Sinh viên nộp qua chuyển khoản có trách nhiệm lưu giữ giấy nộp tiền hoặc ủy nhiệm chi chuyển khoản qua ngân hàng, kho bạc hoặc hình ảnh chuyển khoản thành công (nếu nộp qua E-banking) để xác nhận với phòng Kế hoạch Tài chính.

Sau thời gian thông báo trên nếu sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước quy định của Nhà trường.

Đề nghị các Khoa Quản lý giáo dục, Khoa Công nghệ giáo dục, Khoa Quản trị chất lượng và Khoa Các Khoa học giáo dục thông báo đến sinh viên các ngành: Quản trị chất lượng giáo dục, Quản trị công nghệ giáo dục, Tham vấn học đường, Quản trị trường học, Khoa học giáo dục được biết để thực hiện.

Phòng KHTC

04:04 25/04/2022

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ