Thông báo Thu học phí chương trình đào tạo cử nhân chính quy năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên sư phạm khóa QH2021 - S không đăng ký nhận hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP (tự đóng học phí)

Căn cứ Quyết định số 424/QĐ-ĐHGD ngày 28 tháng 03 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục về Quy định mức học phí chương trình đào tạo đại học chính qui đối với sinh viên sư phạm QH-2021-S không đăng ký nhận hưởng chế độ chính sách theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP;

Trường Đại học Giáo dục- ĐHQGHN thông báo kế hoạch thu nộp học phí chương trình đào tạo cử nhân chính quy năm học 2021-2022 đối với sinh viên sư phạm khóa QH2021-S không đăng kí nhận hỗ trợ tiền đóng học phí và sinh hoạt phí theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP như sau:

1. Học phí năm học 2021-2022:

Mức thu: 9.800.000đ/sinh viên (trong đó giảm trừ voucher nhà trường tặng là 2.000.000 đồng. Số tiền sinh viên thực đóng là 7.800.000đ/sinh viên).

2. Thời gian thu: Từ ngày 10/6/2022 đến 30/6/2022

3. Hình thức và địa điểm thu:

+ Qua tài khoản ngân hàng:

Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Giáo dục

Số tài khoản: 2601.0000.791239; Tại ngân hàng: BIDV – chi nhánh Mỹ Đình

+ Qua tài khoản kho bạc:

Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Giáo dục

Số tài khoản: 3714.0.1059416; Tại Kho bạc Nhà nước Cầu Giấy, Hà Nội

(Khi chuyển tiền đề nghị Anh/Chị ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, mã sinh viên, khóa học, ngành học và nội dung chuyển tiền: Nộp tiền học năm học 2021-2022)

Ví dụ: Nguyễn Văn A, 01/01/2003, 21010000, QH2021 GD1, nộp học phí năm học 2021-2022

Sinh viên nộp qua chuyển khoản có trách nhiệm lưu giữ giấy nộp tiền hoặc ủy nhiệm chi chuyển khoản qua ngân hàng, kho bạc hoặc hình ảnh chuyển khoản thành công (nếu nộp qua E-banking) để xác nhận với phòng Kế hoạch Tài chính.

Sau thời gian thông báo trên nếu sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước quy định của Nhà trường.

Đề nghị Khoa Sư phạm, Khoa Các Khoa học giáo dục thông báo đến sinh viên ngành sư phạm được biết để thực hiện.

>>> Danh sách sinh viên Khóa QH-2021-S nộp học phí năm học 2021-2022

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính

04:06 10/06/2022

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ