Công khai Hồ sơ 02 ứng viên Phó giáo sư năm 2022

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh
đăng ký

Ngành

Chuyên ngành

Đơn vị

Hồ sơ
ứng viên

1

TS. Lê Thái Hưng

PGS

Giáo dục học

Đo lường và Đánh giá trong giáo dục

Trường Đại học Giáo dục

Xem tại đây

2 TS. Lê Thị Phượng PGS Giáo dục học Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Sinh học Trường Đại học Giáo dục Xem tại đây
04:06 30/06/2022

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ