Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đặng Thị Phương

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đặng Thị Phương với đề tài: “Quản lí hoạt động bồi dưỡng công chức theo tiếp cận năng lực: nghiên cứu trường hợp ngành tài chính

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Mã số: 9140114

Thời gian: 8 giờ 00,  ngày 09 tháng 07 năm 2022

Địa điểm họp trực tiếp: Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

             Nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.

 

04:07 05/07/2022

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ