Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

Trường Đại học Giáo dục (ĐHGD) thông báo: Chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2022. Thông tin cụ thể như sau:

Căn cứ công văn số 3817/BGDĐT-GDĐH, ngày 11/08/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2022;

Căn cứ các Quyết định số 2215/QĐ-BGDĐT, 2216/QĐ-BGDĐT, 2217/QĐ-BGDĐT,  ngày 10/08/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội đào tạo ngành Sư phạm Lịch sử-Địa lý; Giáo dục Mầm non; Giáo dục Tiểu học;

Căn cứ công văn số 3817/BGDĐT-GDĐH, ngày 11/08/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 400/QĐ-ĐHQGHN, ngày 21/02/2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh trung học phổ thông, đại học và sau đại học năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 348/QĐ-ĐHGD, ngày 11/03/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục về việc Phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo đại học, sau đại học năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 1361/QĐ-ĐHGD, ngày 15/08/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục về việc Điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo đại học năm 2022;

Trường Đại học Giáo dục (ĐHGD) thông báo:

1.  Chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2022:

Theo công văn số 3817/BGDĐT-GDĐH, ngày 11/08/2022 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo

STT

Ngành

Chỉ tiêu

Ghi chú

I

Nhóm ngành đào tạo giáo viên

436

Theo công văn số 3817/BGDĐT-GDĐH, ngày 11/08/2022 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo

1

Sư phạm Toán

29

2

Sư phạm Vật lý

15

3

Sư phạm Hoá học

15

4

Sư phạm Sinh học

15

5

Sư phạm Khoa học tự nhiên

70

STT

Ngành

Chỉ tiêu

Ghi chú

6

Sư phạm Ngữ văn

27

7

Sư phạm Lịch sử

15

8

Sư phạm Lịch sử và Địa lý

60

9

Giáo dục Mầm non

80

10

Giáo dục Tiểu học

110

II

Nhóm ngành khoa học giáo dục và khác

564

 

1

Khoa học giáo dục

84

 

2

Quản trị chất lượng giáo dục

120

 

3

Quản trị công nghệ giáo dục

120

 

4

Quản trị trường học

120

 

5

Tham vấn học đường

120

 

III

Tổng cộng

1.000

 

2. Thông tin trực hỗ trợ để giải đáp thắc mắc trong quá trình đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2022.

- Hotline: 0865964905; (024) 73017123 (máy lẻ: 1103 hoặc 1104); 0867628627 (gọi trong giờ hành chính).

- Email: education@vnu.edu.vn (hoặc phongdaotaodhgd@vnu.edu.vn).

- Fanpage:       https://www.facebook.com/education.vnu.edu.vn/.

             hoặc https://www.facebook.com/tvts.ued.vnu/

Trân trọng thông báo./.

04:08 19/08/2022

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ