Trường ĐHGD mở bình chọn Vòng 2 Giải thưởng “UEd's The Best Teacher of the Year 2022”

Sự kiện nhằm mục đích tìm kiếm và tôn vinh những giảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần lan tỏa hình ảnh nhà giáo mẫu mực, năng nổ, nhiệt tình trong công việc cũng như là nhân tố truyền cảm hứng đến đồng nghiệp và các bạn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của Trường Đại học Giáo dục (Trường ĐHGD).

UEd's The Best Teacher of the Year 2022 được tổ chức giành cho đối tượng là giảng viên cơ hữu của Trường ĐHGD; Hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo đúng quy định Tham gia giảng dạy hệ đại học và sau đại học của Trường; Tích cực đổi mới và ứng dụng công nghệ giáo dục trong giảng dạy; Thái độ nhiệt tình và luôn sẵn sàng hỗ trợ người học, được người học đánh giá, phản hồi tốt năm 2022; Có tinh thần hợp tác, hỗ trợ và giúp đỡ đồng nghiệp; xây dựng được hình ảnh tích cực, tác động lan tỏa đến đồng nghiệp, sinh viên, học viên toàn Trường; Là tác giả chính hoặc đồng tác giả của ít nhất 01 bài báo quốc tế được đăng trên các tạp chí thuộc hệ thống ISI/Scopus hoặc một chương sách quốc tế được xuất bản bởi Nhà xuất bản uy tín quốc tế (mức độ uy tín được xác định theo quy định hiện hành của Quỹ Nafosted và Hội đồng Giáo sư Nhà nước đối với các công bố thuộc ngành Giáo dục học).

Trải qua Vòng 1 - Vòng đề xuất và lựa chọn từ cấp Khoa, có 5 giảng viên tiêu biểu, xuất sắc, có mức độ tín nhiệm cao nhất tại Khoa đã được đề xuất tiếp tục tham gia Vòng 2 - Vòng bình chọn và lựa chọn cấp Trường.

Thể lệ bình bọn của Vòng 2 như sau:

Phần 1. Bình chọn và đánh giá của cán bộ giảng viên và người học, được triển khai theo 3 kênh:

  • Kênh 1 (trọng số 20% của Phần 1): Bình chọn của nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên.

Bình chọn trực tiếp bằng like, share từ trang fanpage của Trường ĐH Giáo dục

(https://www.facebook.com/education.vnu.edu.vn).

Thời gian bình chọn từ 12h00 ngày 03/11/2022 đến hết 12h00 ngày 07/11/2022 (04 ngày)

  • Kênh 2 (trọng số 30% của Phần 1): Bình chọn của cán bộ, giảng viên Trường ĐH Giáo dục

Link trực tuyến chính thức mở bình chọn trong 04 ngày (dự kiến từ 12h00 ngày 03/11/2022 đến hết 12h00 ngày 07/11/2022). Cán bộ, giảng viên cơ hữu của Trường có quyền và nghĩa vụ tham gia bình chọn cho những cá nhân xứng đáng.

  • Kênh 3 (trọng số 50% của Phần 1, tương ứng với điểm 5/5): Phản hồi môn học của người học (từ điểm bình quân phản hồi môn học do giảng viên thực hiện, Phòng ĐBCL&TT đầu mối cung cấp cho BTC trước khi kết thúc phần bình chọn của Kênh 1).

Phần 2. Bình chọn và đánh giá của Ban Giám hiệu, được triển khai theo 2 tiêu chí đánh giá chính:

  • Tiêu chí 1: Tinh thần phục vụ vì Nhà trường, sự cống hiến cho Nhà trường (trọng số 50% của Phần 2)
  • Tiêu chí 2: Tấm gương và sự lan tỏa (trọng số 50% của Phần 2)

Những Giảng viên đạt giải “UEd's The Best Teacher of the Year 2022” sẽ được vinh danh tại Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 của Trường và hình ảnh của giảng viên được công khai trang trọng tại Bảng The Best Teacher tại Giảng đường C0, khu vực Faculty Lounge trong năm tiếp theo 2023 và được thưởng theo mức do Ban tổ chức quy định và kèm theo 01 Giấy chứng nhận + 01 cup biểu tượng của Giải thưởng do Ban Tổ chức thiết kế và ban hành.

03:11 04/11/2022

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ