Thông báo bảo vệ sĩ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Xuân Thu

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ sĩ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Xuân Thu với đề tài: “Quản lí đào tạo trình độ cao đẳng đáp ứng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp theo tiếp cận PDCA”

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Mã số: 9140114

Thời gian: 14 giờ 00,  ngày 09 tháng 11 năm 2022

Địa điểm họp trực tiếp: Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

                                      Nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.

09:11 01/11/2022

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ