Tuyển sinh đại học chính quy theo hình thức học cùng lúc hai chương trình đào tạo (bằng kép) năm 2022

Trường Đại học Giáo dục (ĐHGD) thông báo tuyển sinh Đại học chính quy theo hình thức học cùng lúc hai chương trình đào tạo năm 2022, cụ thể như sau :

1. Ngành đào tạo thứ hai, chỉ tiêu và đối tượng xét tuyển

TT

Ngành đào tạo thứ hai

Chỉ

tiêu

Đối tượng xét tuyển

  1.  

Sư phạm Toán học

20

Sinh viên khoá QH-2020-S, QH-2021-S; hệ chính quy, đang học chương trình đào tạo thứ nhất một trong các ngành: Sư phạm Vật lí; Sư phạm Hoá học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm Khoa học Tự nhiên.

  1.  

Sư phạm Khoa học

Tự nhiên

5

Sinh viên khoá QH-2020-S, QH-2021-S; hệ chính quy, đang học chương trình đào tạo thứ nhất một trong các ngành: Sư phạm Toán, Sư phạm Vật lí; Sư phạm Hoá học; Sư phạm Sinh học.

  1.  

Sư phạm Ngữ văn

10

- Sinh viên khoá QH-2020-S, QH-2021-S, hệ chính quy, đang học chương trình đào tạo thứ nhất ngành Sư phạm Lịch sử; Sư phạm Lịch sử - Địa lý;

- Sinh viên đang học năm thứ hai; năm thứ ba ngành Văn học của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

  1.  

Sư phạm Lịch sử - Địa lý

5

- Sinh viên khoá QH-2020-S, QH-2021-S, hệ chính quy, đang học chương trình đào tạo thứ nhất ngành Sư phạm Lịch sử; Sư phạm Ngữ văn.

  1.  

Sư phạm Lịch sử

5

- Sinh viên khoá QH-2020-S, QH-2021-S, hệ chính quy, đang học chương trình đào tạo thứ nhất ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý; Sư phạm Ngữ văn.

- Sinh viên đang học năm thứ hai; năm thứ ba ngành Lịch sử của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

  1.  

Quản trị chất lượng

giáo dục

5

Sinh viên khoá QH-2020-S, QH-2021-S, hệ chính quy, đang học chương trình đào tạo thứ nhất của Trường ĐHGD - ĐHQGHN.

 

Tổng chỉ tiêu

50

 

2. Điều kiện dự tuyển

Sinh viên thuộc đối tượng xét tuyển, có nhu cầu học cùng lúc hai chương trình đào tạo được đăng ký học thêm một chương trình đào tạo ở ngành học thứ hai tương ứng. Sinh viên được đăng ký học chương trình thứ hai sớm nhất khi đã được xếp trình độ năm thứ hai của chương trình thứ nhất. Tại thời điểm đăng ký, sinh viên phải đáp ứng 01 trong 02 điều kiện sau:

a) Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên (trung bình chung tích luỹ từ 2,50 trở lên theo thang điểm 4)điểm trúng tuyển vào ngành đào tạo thứ nhất lớn hơn hoặc bằng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào tuyển sinh chương trình đào tạo thứ hai năm 2022;

b) Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại trung bình (trung bình chung tích luỹ từ 2,0 trở lên theo thang điểm 4) có điểm trúng tuyển ngành đào tạo thứ nhất lớn hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển của chương trình thứ hai năm 2022.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng và điểm trúng tuyển của năm tuyển sinh 2022 như sau:

TT

Nhóm ngành

Tổ

hợp

xét

tuyển

Ngưỡng

đảm bảo

chất lượng

năm 2022

Điểm trúng tuyển năm 2022

Thi

THPT

ĐGNL

 

IELTS

1

Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên

A00;

B00;

A01;

D01

20.00

25.55

Từ 100 điểm trở lên;

Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi

Điểm CCQT ≥ 6.0

Điểm Toán ≥ 8.25

Điểm Trúng tuyển ≥ 26.25

2

Sư phạm

Ngữ văn,

Lịch sử,

Lịch sử và Địa lý

C00;

D01;

D14;

D15

20.00

28.00

Từ 100 điểm trở lên;

Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi

Điểm CCQT ≥ 6.0

Điểm Toán ≥ 8.25

Điểm Trúng tuyển ≥ 26.25

3

Khoa học

giáo dục và khác

A00;

B00;

C00;

D01

20.00

20.75

Từ 80 điểm trở lên

Điểm CCQT ≥ 5.5

Điểm Toán (hoặc Văn) ≥ 7.00

Điểm Trúng tuyển ≥ 20.00

Ngưỡng đảm bảo chất lượng, điểm trúng tuyển là tổng điểm (không nhân hệ số) của 3 môn thi/bài thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tương ứng với tổ hợp thí sinh dùng để xét tuyển vào chương trình đào tạo thứ hai, cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng (nếu có). Sinh viên trúng tuyển chương trình thứ nhất theo phương thức xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển để đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển chương trình đào tạo thứ hai cần đảm bảo điều kiện: Điểm trung bình chung tích lũy xếp loại khá trở lên (trung bình chung tích luỹ từ 2,50 trở lên theo thang điểm 4).

c) Sinh viên nộp đủ hồ sơ theo quy định.

3. Nguyên tắc xét tuyển

- Xét tuyển chương trình đào tạo thứ hai theo nguyên tắc sau: Xét theo điểm trung bình chung tích luỹ (tại thời điểm đăng ký) từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển sinh.

- Các tiêu chí bổ sung:

+ Đối với các sinh viên có điểm trung bình chung tích luỹ (tại thời điểm đăng ký) bằng nhau, Hội đồng tuyển sinh sẽ ưu tiên xét tuyển sinh viên có điểm trúng tuyển chương trình đào tạo thứ nhất (bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng) cao hơn.

+ Đối với các sinh viên có các điểm trung bình chung tích luỹ, điểm trúng tuyển chương trình đào tạo thứ nhất bằng nhau, Hội đồng tuyển sinh sẽ ưu tiên xét tuyển đối với sinh viên đăng ký xét tuyển chương trình đào tạo thứ hai sớm hơn.

4. Lệ phí đăng ký xét tuyển: 100.000đ/1 hồ sơ (Lệ phí đăng ký xét tuyển đã nộp sẽ không được hoàn trả).

5. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

a) Thời gian đăng ký: Từ 8h00 ngày 23/11/2022 đến 15h00 ngày 06/12/2022.

b) Hồ sơ đăng ký xét tuyển

Sinh viên hoàn thiện hồ sơ đăng ký xét tuyển và gửi về Trường (Phòng Đào tạo, phòng 103, nhà G7, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 144, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội) trước 17 giờ 00 phút, ngày 06/12/2022 (tính theo dấu bưu điện). Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm:

- 01 Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu);

- 01 Bảng điểm gốc đại học của chương trình đào tạo thứ nhất tính từ đầu khoá học đến thời điểm đăng ký (có ghi rõ điểm trung bình chung các học phần, có họ tên, chữ ký và dấu xác nhận đơn vị quản lý chương trình đào tạo thứ nhất);

- Lệ phí đăng ký xét tuyển.

6. Công bố kết quả xét tuyển và nhập học

Trên Website của Trường Đại học Giáo dục, ngày công bố kết quả xét tuyển: dự kiến ngày 23/12/2022.

Sinh viên trúng tuyển chương trình đào tạo thứ hai hoàn thiện hồ sơ và nhập học trong vòng 05 ngày làm việc sau khi Nhà trường công bố kết quả xét tuyển.

7. Hồ sơ nhập học

Sinh viên trúng tuyển chương trình đào tạo thứ hai nộp hồ sơ nhập học về Phòng Công tác Học sinh Sinh viên, hồ sơ nhập học bao gồm:

- Giấy báo trúng tuyển và nhập học: 01 bản chính và 03 bản photocopy.

- Giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: 01 bản photocopy có công chứng.

- Thẻ sinh viên: 01 bản photocopy có công chứng và bản chính để kiểm tra

- Giấy khai sinh: 01 bản sao y bản chính hoặc 01 bản  photocopy có công chứng.

- Sơ yếu lí lịch sinh viên hệ đào tạo chính quy hình thức học cùng lúc hai chương trình đào tạo (mẫu gửi kèm giấy báo trúng tuyển), có dán ảnh được đóng dấu giáp lai và xác nhận của đơn vị quản lý sinh viên ngành 1.

- Ảnh: 04 ảnh 3x4 cm, chụp theo mẫu ảnh CMND, không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh vào sau từng ảnh).

8. Tổ chức đào tạo

Tuỳ theo kế hoạch đào tạo của từng năm học, các học phần của chương trình đào tạo thứ hai có thể được tổ chức thành lớp học phần riêng hoặc ghép lớp và có thể tổ chức vào học kỳ hè.

Sinh viên chỉ cần tích lũy một lần các học phần chung, tương đương và phải tích lũy đủ các học phần còn lại của hai chương trình đào tạo.

Trong quá trình học cùng lúc hai chương trình đào tạo, sinh viên phải thực hiện đầy đủ các quy định trong Quy chế đào tạo đại học ở ĐHQGHN đối với hệ chính quy.

Trong quá trình sinh viên học cùng lúc hai chương trình, nếu điểm trung bình tích luỹ của chương trình thứ nhất đạt dưới điểm trung bình hoặc thuộc diện cảnh báo kết quả học tập thì phải dừng học chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo; sinh viên sẽ bị loại khỏi danh sách đã đăng ký học chương trình thứ hai.

9. Học phí học chương trình đào tạo thứ hai

Tất cả các chương trình đào tạo thứ hai phải nộp học phí.

- Đối với học phần được tổ chức riêng hoặc ghép lớp trong hai học kỳ chính, học phí được thu theo số tín chỉ đăng ký học (tối thiểu 330.000đ/01 tín chỉ).

- Đối với học phần được tổ chức vào học kỳ hè, học kỳ phụ: học phí được nhân với hệ số 1.5 (tối thiểu 415.000đ/01 tín chỉ).

10. Điều kiện tốt nghiệp

Sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho ngành học thứ hai nếu đủ các điều kiện sau:

- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Đã được công nhận tốt nghiệp chương trình đào tạo thứ nhất và không vượt quá thời gian đào tạo tối đa của chương trình đào tạo thứ nhất (tối đa 06 năm tính từ thời điểm nhập học chương trình đào tạo thứ nhất);

- Đã tích lũy đủ số tín chỉ theo yêu cầu của chương trình đào tạo thứ hai.

Hạng tốt nghiệp cho sinh viên học cùng lúc hai chương trình đào tạo được xét theo kết quả học tập các học phần được bảo lưu của chương trình đào tạo thứ nhất và kết quả học tập các học phần được tích lũy trong thời gian học chương trình đào tạo thứ hai.

Sinh viên hoành thành các yêu cầu trên sẽ được công nhận và cấp bằng đại học chính quy theo đúng ngành của chương trình đào tạo đã đăng ký.

11. Thông tin liên hệ

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (Phòng 103, Nhà G7, số 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội). Điện thoại: 024 73017123 (máy lẻ 1103, gọi trong giờ hành chính)./.

02:11 22/11/2022

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ