Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (đợt 2, năm 2022)

Ngày 6/12, Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN trân trọng thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (đợt 2, năm 2022). Thông tin cụ thể như sau:

STT

Họ và tên
ứng viên
đăng ký
xét bổ
nhiệm
CD

Năm
sinh

Chức vụ,
đơn vị
hiện đang
công tác

Ngành,
chuyên ngành

Đề nghị
bổ nhiệm
chức
danh

Số phiếu đồng ý/
Số thành viên HĐ
có mặt/Tổng số
thành viên HĐ

1

Lê Thái
Hưng

1982

Chủ nhiệm
Khoa QTCL
Trưởng phòng
TCCB

Giáo dục học/
Đo lường và
Đánh giá trong
Giáo dục

Phó
Giáo sư

6/6/7

2

Lê Thị
Phượng

1975

Giám đốc Trung
tâm nghiên cứu
Nhân chủng và
Phát triển
trí tuệ

Giáo dục học/
LL&PPDH bộ
môn Sinh học

Phó
Giáo sư

6/6/7

 

02:12 06/12/2022

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ