Thông báo Thu học phí học kỳ I năm học 2023 – 2024 chương trình đào tạo cử nhân khóa QH2022 - S ngành GD3: Quản trị chất lượng giáo dục, Quản trị công nghệ giáo dục; Tham vấn học đường; Quản trị trường học; Khoa học giáo dục

Trường Đại học Giáo dục- ĐHQGHN thông báo kế hoạch thu nộp học phí chương trình đào tạo cử nhân ngành: Quản trị chất lượng giáo dục, Quản trị công nghệ giáo dục, Tham vấn học đường, Quản trị trường học, Khoa học giáo dục khóa học 2022 - 2026  như sau:

1. Học phí học kỳ I theo tín chỉ

Công thức tính: Học phí học kỳ I = Số tín chỉ/tổng môn học x Đơn giá tín chỉ

Tổng số tiền học phí phải nộp học kỳ I: theo danh sách sinh viên đính kèm

(Thu theo số tín chỉ sinh viên đăng kí thực học trong học kì I)

2. Thời gian thu: Từ ngày Từ ngày 1/11/2023 đến 30/11/2023

3. Hình thức và địa điểm thu:

+ Qua tài khoản ngân hàng:

Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Giáo dục

Số tài khoản: 2600791239; Tại ngân hàng: BIDV – chi nhánh Mỹ Đình

+ Qua tài khoản kho bạc:

Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Giáo dục

Số tài khoản: 3716.1.1059416; Tại Kho bạc Nhà nước Cầu Giấy, Hà Nội

(Khi chuyển tiền đề nghị Anh/Chị ghi rõ họ tên, mã sinh viên, khóa học, ngành học và nội dung chuyển tiền: Học phí học kỳ I năm học …..)

Ví dụ: Nguyễn Văn A, 22010000, QH2022 QTTH, học phí học kì I năm học 2023-2024

Sinh viên nộp qua chuyển khoản có trách nhiệm lưu giữ giấy nộp tiền hoặc ủy nhiệm chi chuyển khoản qua ngân hàng, kho bạc hoặc hình ảnh chuyển khoản thành công (nếu nộp qua E-banking) để xác nhận với phòng Kế hoạch Tài chính.

Sau thời gian thông báo trên nếu sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước quy định của Nhà trường.

Đề nghị các Khoa Quản lý giáo dục, Khoa Công nghệ giáo dục, Khoa Quản trị chất lượng và Khoa Các Khoa học giáo dục thông báo đến sinh viên các ngành: Quản trị chất lượng giáo dục, Quản trị công nghệ giáo dục, Tham vấn học đường, Quản trị trường học, Khoa học giáo dục được biết để thực hiện.

>>> THU HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 KHÓA QH2022 NGÀNH QTCNGD

>>> THU HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 KHÓA QH2022 NGÀNH TVHĐ

>>> THU HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 KHÓA QH2022 NGÀNH QTCLGD

>>> THU HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 KHÓA QH2022 NGÀNH QTTH

>>> THU HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 KHÓA QH2022 NGÀNH KHGD

 

 

 

01:11 02/11/2023

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ