Thông báo bảo vệ LATS cấp ĐHQG của NCS Bùi Ngọc Kính

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp Đại học Quốc gia đánh giá luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Bùi Ngọc Kính, với đề tài:

“Quản lý đào tạo cử nhân bằng kép tại Đại học Quốc gia Hà Nội

 theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (TQM)

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                     Mã số: 62 14 01 14

Thời gian: 14 giờ 30, thứ Hai, ngày 14 tháng 09 năm 2015

Địa điểm: Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.

12:09 08/09/2015

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ