Thông báo tuyển sinh chương trình bồi dưỡng

* Các chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ:

  • -> Bồi dưỡng cán bộ quản lý trường mầm non
  • -> Bồi dưỡng CBQL trường phổ t hông (tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú).
  • -> Bồi dưỡng CBQL trường trung cấp chuyên nghiệp
  • -> Bồi dưỡng CBQL sở, Phòng GD&ĐT
  • -> Bồi dưỡng CBQL trung tâm giáo dục thường xuyên
  • -> Bồi dưỡng CBQL khoa, phòng, bộ môn trường ĐH, CĐ
  • -> Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên ĐH, CĐ
  • -> Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học
  • -> Bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên
  • -> Bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính
12:10 01/10/2015

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ