Thông báo mở lớp bồi dưỡng 2015

Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu các chương trình đào tạo, bồi dưỡng năm 2015 như sau:

Stt

Tên chương trình Bồi dưỡng

1

Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên các trường TCCN

2

Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học

3

Cán bộ quản lý Sở/Phòng giáo dục & đào tạo

4

Cán bộ quản lý trường mầm non

5

Cán bộ quản lý trường phổ thông

6

Cán bộ quản lý trường trung cấp chuyên nghiệp

7

Cán bộ quản lý trung tâm giáo dục thường xuyên

8

Cán bộ quản lý Khoa, Phòng trường đại học, cao đẳng

9

Giáo dục Kỹ năng và giá trị sống cho giáo viên/học sinh

10

Tư vấn tâm lý học đường

11

Phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho giáo viên THPT tiếp cận chuẩn quốc tế

12

Phương pháp dạy học theo tín chỉ

13

Xây dựng và Phát triển chương trình đào tạo

14

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

15

Sư phạm tương tác

16

Kiểm tra, đánh giá trong giáo dục đại học

17

Dạy học tích cực

18

Công tác quản lý và hỗ trợ sinh viên

19

Công tác tổ chức quản lý đào tạo

20

Lý luận và Phương pháp giảng dạy đại học

21

Xây dựng hồ sơ môn học trong đào tạo theo tín chỉ

22

Phương pháp dạy học tự học ở đại học

23

Công tác tổ trưởng chuyên môn trong trường học 

- Địa chỉ liên hệ:

            Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Bồi dưỡng

            Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc Gia Hà Nội

            Phòng 105, Nhà G7, Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

            ĐT: 0422.139 568            Hotline: 098.2307.368; 093.2399.833

            E mail:   education@vnu.edu.vn      Website:  www.education@vnu.edu.vn

12:06 10/06/2015

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ