Thông báo bảo vệ LATS cấp ĐHQG của NCS Nguyễn Thanh Lý

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp Đại học Quốc gia đánh giá luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Lý, với đề tài:

Quản lý văn hóa tổ chức của các đại học ở Việt Nam

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                     Mã số: 62 14 01 14

Thời gian: 9 giờ 00, thứ Tư, ngày 14 tháng 10 năm 2015

Địa điểm: Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.

12:10 08/10/2015

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ