Quyết định phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ đợt 2 năm 2015 của trường Đại học Giáo dục

(Quyết định số 4285/ QĐ-ĐHQGHN ngày 30/10/2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

I.TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

STT

Chuyên ngành đào tạo

Điểm trúng tuyển (*)

Số trúng tuyển

1

Quản lý giáo dục

5.5

76

2

LL&PPDH bộ môn Toán

5.0

42

3

LL&PPDH bộ môn Vật lý

5.0

33

4

LL&PPDH bộ môn Hóa học

5.0

37

5

LL&PPDH bộ môn Sinh học

5.5

6

6

LL&PPDH bộ môn Ngữ văn

5.5

28

7

LL&PPDH bộ môn Lịch sử

5.5

7

8

Tâm lý học lâm sàng Trẻ em và vị thành niên

5.0

13

9

Đo lường và Đánh giá trong giáo dục

5.0

19

Tổng

 

261

Ghi chú: (*) Điểm trúng tuyển của các chuyên ngành thi theo phương thức Đánh giá năng lực là điểm bài thi môn cơ sở. Điểm bài thi Đánh giá năng lực được tính là điểm điều kiện (tối thiểu phải đạt 75/150 điểm)

II.TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

STT

Chuyên ngành đào tạo

Điểm trúng tuyển HSCM

Số trúng tuyển

1

Quản lý giáo dục

57.0

13

2

Đo lường và Đánh giá trong giáo dục

59.0

6

Tổng

 

19

 

Mọi thông tin chi tiết và thắc mắc vui lòng liên hệ:

- Phòng Đào tạo, P.101 Nhà G7 trường Đại học Giáo dục

                          Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

- Điện thoại 0437547969

12:11 16/11/2015

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ