Bảo vệ LATS cấp cơ sở cho NCS Hà Thanh Hương

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp cơ sở đánh giá luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Hà Thanh Hương, với đề tài:

“Quản lý đào tạo giáo viên nghệ thuật trình độ đại học theo tiếp cận

năng lực thực hiện trong bối cảnh đối mới giáo dục Việt Nam hiện nay

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                     Mã số: 62 14 01 14

Thời gian: 9 giờ 00, thứ Hai, ngày 21 tháng 12 năm 2015

Địa điểm: Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

                 Nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.

12:12 18/12/2015

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ